fbpx

Tag

มอสโคว์
kremlin palace

ทัวร์รัสเซีย RUS11 WE ARE IN RUSSIA (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
9 วัน 7 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 04 – 12 มีนาคม 2563
วันที่ 13 – 21 / 18 – 26 เมษายน 2563
วันที่ 11 – 19 / 23 – 31 พฤษภาคม 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน

ทัวร์รัสเซีย RUS07 MURMANSK – ECO HOME
9 วัน 7 คืน BY TG

From125,000 บาท

วันที่ 18 – 26 มีนาคม 2563

กรุงมอสโคว์ เมืองซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ ย่านจัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ถนนอราบัต พระราชวังเครมลิน บินภายในสู่เมืองมูรมันสก์
moscow

ทัวร์รัสเซีย RUS08 FANTASTIC NORTHERN LIGHTS (MOSCOW-MURMANSK)
7 วัน 5 คืน BY TG

From67,900 บาท

วันที่ 04 – 10 มีนาคม 2563

เมืองมูร์มันสค์ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ อนุสาวรีย์อโลชา ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ ตามล่าหาแสงเหนือในยามค่ำคืน หมู่บ้านซามิ

ทัวร์รัสเซีย RUS13 WE GO TO RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
8 วัน 6 คืน BY TG

From79,900 บาท

วันที่ 09 – 16 เมษายน 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ

ทัวร์รัสเซีย RUS09 AURORA RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
9 วัน 6 คืน BY EK

From72,900 บาท

วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2563

กรุงมอสโคว์ ถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ วิหารเซนต์ซาเวียร์

ทัวร์รัสเซีย RUS12 FALL IN LOVE WITH RUSSIA มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
8 วัน 5 คืน BY TK

From56,900 บาท

วันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563
วันที่ 25 มีนาคม – 01 เมษายน 2563
วันที่ 04 – 11 / 21 – 28 / 23 – 30 เม.ย. 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ เดินเล่นถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ

ทัวร์รัสเซีย RUS14 มหัศจรรย์…รัสเซีย บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
7 วัน 5 คืน BY SU

From57,900 บาท

วันที่ 11 – 17 / 12 – 18 / 13 – 19 เม.ย. 2563

กรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ ชมระฆังและปืนใหญ่ของพระเจ้าซาร์ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล

ทัวร์รัสเซีย RUS01 BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 06 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 12 / 08 – 14 / 11 – 17 เม.ย. 2563
วันที่ 02 – 08 / 06 – 12 / 13 – 19 พ.ค. 2563
วันที่ 08 – 14 / 24 – 30 มิถุนายน 2563

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน

ทัวร์รัสเซีย RUS03 GRAND RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
7 วัน 5 คืน BY TG

From98,000 บาท

วันที่ 13 – 19 เมษายน 2563
วันที่ 04 – 10 พฤษภาคม 2563

กรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล ช้อปปิ้งถนนอารบัต ชมความสวยงามของสถานีรถไฟใต้ดิน

ทัวร์รัสเซีย RUS04 AURORA HUNTING (รัสเซีย-มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-ตามล่าแสงเหนือ)
9 วัน 7 คืน BY TG

From75,900 บาท

วันที่ 11 – 19 / 18 – 26 มีนาคม 2563
วันที่ 25 มีนาคม – 02 เมษายน 2563

กรุงมอสโคว์ บินภายในสู่เมืองมูร์มันสค์ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ อนุสาวรีย์อโลชา ขับรถสโนโมบิล ตามล่าหาแสงเหนือ หมู่บ้านซามิ
1 2