fbpx

Tag

มัณฑะเลย์

ทัวร์พม่า PM03 พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY PG

From17,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองพุกาม ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จุดชมวิวทะเลเจดีย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา แวะชมการทำเครื่องเขิน วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล

ทัวร์พม่า PM05 หลงรัก…พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์
3 วัน 2 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม เจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ รับประทานอาหารค่ำพร้อมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา

ทัวร์พม่า PM07 พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,888 บาท

วันที่ 14 – 17 / 21 – 24 / 22 – 25 พ.ย. 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองมัณฑะเลย์ แวะชมพระเวรสนาเจดีย์ วัดกุโสดอ ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ มัณฑะเลย์ฮิลล์ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์

ทัวร์พม่า PM09 มหัศจรรย์…บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม
3 วัน 2 คืน BY FD

From22,900 บาท

วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562 (ว่าง 1 ที่)
วันที่ 31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองพุกาม ชมเจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพทะเลเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น