fbpx

Tag

มัณฑะเลย์

PM03 ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 / 25 – 28 ต.ค. 2562
วันที่ 01 – 04 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองพุกาม ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จุดชมวิวทะเลเจดีย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา แวะชมการทำเครื่องเขิน วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล

PM05 ทัวร์พม่า หลงรัก…พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์
3 วัน 2 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 04 – 06 / 18 – 20 / 25 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 01 – 03 / 15 – 17 / 22 – 24 ธ.ค. 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม เจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ รับประทานอาหารค่ำพร้อมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา

PM07 ทัวร์พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,999 บาท

วันที่ 12 – 15 / 19 – 22 / 26 – 29 ก.ย. 2562
วันที่ 03 – 06 / 11 – 14 / 24 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 01 – 04 / 07 – 10 / 14 – 17 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองมัณฑะเลย์ แวะชมพระเวรสนาเจดีย์ วัดกุโสดอ ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ มัณฑะเลย์ฮิลล์ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์

PM08 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมืองแปร
3 วัน 2 คืน BY DD

From11,900 บาท

วันที่ 06 – 08 / 13 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 20 – 22 / 27 – 29 กันยายน 2562

เมืองแปร ล่องแม่น้ำอิระวดี ชมพระพุทธรูปริมหน้าผา พิพิธภัณฑ์ อาณาจักรศรีเกษตร ดินแดนแห่งความโชคดี เจดีย์เบเบพญา

PM09 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์…บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม
3 วัน 2 คืน BY FD

From21,900 บาท

วันที่ 18 – 20 / 25 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 03 / 15 – 17 / 22 – 24 พ.ย. 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

เมืองพุกาม ชมเจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพทะเลเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น