Tag

มาราเกซ

MRC01 AMAZING MOROCCO
10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

สุเหร่าหลวง เมืองราบัต ป้อมอูดายา เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส นครสีฟ้าเชฟซาอูน เมืองเฟซ สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน เมืองอิเฟรน พักผ่อนค้างคืนในทะเลทรายซาฮาร่า
From75,900 บาท
View Details

MRC02 MEMORY MOROCCO
9 วัน 6 คืน BY EY

สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่2 เมืองเชฟชาอูน นครสีฟ้า เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส เมืองเมคเนส แวะชมประตูบับมันซู เมืองเฟซ จุดชมวิวบนป้อมปราการ
From63,900 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017