fbpx

Tag

ยอดเขาบ็อบพีค
Milford sound

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ05 AMAZING NEW ZEALAND (เกาะใต้)
7 DAYS 5 NTS BY SQ

From95,900 บาท

วันที่ 09 – 15 เมษายน 2563
พิเศษ!! จองและชำระภายใน 31 มกราคม 63 รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

เมืองแอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ชมโบสถ์ขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์ อิสระซื้อทัวร์เสริม
Hobbiton Movie set

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ04_BW GRAND TOUR NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
9 วัน 7 คืน BY TG

From126,900 บาท

วันที่ 08 – 16 / 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 07 – 15 / 21 – 29 มีนาคม 2563

เมืองโอ๊คแลนด์ ขึ้นชมหอคอยสกายทาวเวอร์ เมืองมาตามาตา หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ลอร์ดออฟเดอะริง เมืองโรโตรัว

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ03 AMAZING NEW ZEALAND TOUR (เกาะใต้)
7 วัน 5 คืน BY SQ

From98,900 บาท

วันที่ 06 – 12 / 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 12 – 18 / 24 – 30 มีนาคม 2563

เมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ02 BEAUTIFUL NEW ZEALAND (เกาะใต้)
6 วัน 4 คืน BY QF

From85,900 บาท

วันที่ 06 – 11 / 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 12 – 17 / 26 – 31 มีนาคม 2563

เมืองควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค สนุกสนานกับการเล่นลูจ ขึ้นเรือกลไฟโบราณชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู
TranzAlpine NZ

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ01_DS NEW ZEALAND NORTH & SOUTH MILFORD SOUND
9 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From120,000 บาท

วันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 – 22 มีนาคม 2563
วันที่ 10 – 18 / 11 – 19 เมษายน 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2563

เมืองโรโตรัว ฟาร์มแกะอะโกรโดม เรนโบว์สปริง ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี รับประทานอาหารพื้นเมือง ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ08_BW GRAND NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
9 วัน 7 คืน BY TG

From117,900 บาท

วันที่ 11 – 19 เมษายน 2563
พิเศษ!! จองและชำระภายใน 31 มกราคม 63 รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

เมืองอ็อคแลนด์ สะพานฮาร์เบอร์ หอคอยสกายทาวเวอร์ เมืองมาตามาตา หมู่บ้านชาวฮอบบิท เมืองโรโตรัว ฟาร์มแกะอะโกรโดม ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
New Zealand Jet boat

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ07 HIGHLIGHT NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
8 วัน 6 คืน BY TG

From110,900 บาท

วันที่ 10 – 17 เมษายน 2563
พิเศษ!! จองและชำระภายใน 31 มกราคม 63 รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

เมืองโอ๊คแลนด์ ชมสะพานฮาร์เบอร์ หอคอยสกายทาวเวอร์ เมืองมาตามาตา ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ลอร์ดออฟเดอะริงส์ หมู่บ้านฮอบบิท