fbpx

Tag

ยอดเขาบ็อบพีค

NZ08 ทัวร์นิวซีแลนด์ PERFECT TOUR NEW YEAR (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
8 วัน 6 คืน BY TG

From122,900 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองแอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และชมโบสถ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ฟาร์มแซลม่อน

NZ09 ทัวร์นิวซีแลนด์ BEAUTIFUL NEW ZEALAND (เกาะใต้)
6 วัน 4 คืน BY QF

From89,900 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค พร้อมรับประทานอาหารค่ำชมวิวเกาะใต้ ขึ้นเรือกลไฟโบราณชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู
Rainbow Spring

NZ01_DS ทัวร์นิวซีแลนด์ NEW ZEALAND NORTH & SOUTH MILFORD SOUND
9 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From122,000 บาท

วันที่ 07 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองโอ๊คแลนด์ ฟาร์มแกะอะโกรโดม เรนโบว์สปริง ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี รับประทานอาหารพื้นเมือง ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช
Milford sound

NZ04 AMAZING NEW ZEALAND (เกาะใต้)
7 DAYS 5 NTS BY SQ

From96,900 บาท

วันที่ 09 – 15 / 17 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 07 – 13 / 21 – 27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 11 ธันวาคม 2562

เมืองแอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะและโบสถ์ขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์ ชมการกระโดดบั๊นจี้จั๊มพ์ที่สะพานคาวารัว
Sheep New Zealand

NZ03 BEAUTIFUL NEW ZEALAND (เกาะใต้)
6 DAYS 4 NIGHTS BY QF

From83,900 บาท

วันที่ 10 – 15 / 17 – 22 ตุลาคม 2562
วันที่ 07 – 12 / 21 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 10 ธันวาคม 2562

เมืองควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขาบ็อบพีค สนุกสนานกับการเล่นลูจ ขึ้นเรือกลไฟโบราณแห่งทะเลสาบวาคาทีปู ชมสาธิตการตัดขนแกะ
TranzAlpine NZ

NZ02_BW GRAND TOUR NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
9 วัน 7 คืน BY TG

From118,900 บาท

วันที่ 14 – 22 กันยายน 2562

เมืองอ็อคแลนด์ หอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านชาวฮอบบิท เมืองโรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
New Zealand Jet boat

NZ05_BW GRAND TOUR NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
9 วัน 7 คืน BY TG

From123,900 บาท

วันที่ 05 – 13 / 19 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 09 ธันวาคม 2562

เมืองอ็อคแลนด์ หอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านชาวฮอบบิท เมืองโรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

NZ07_BW GRAND TOUR NEW ZEALAND NEW YEAR (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
10 วัน 8 คืน BY TG

From139,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563

เมืองอ็อคแลนด์ ชมสะพานฮาเบอร์ หอคอยสกายทาวเวอร์ ชมหมู่บ้านฮอบบิท เมืองโรโตรัว ฟาร์มแกะอะโกรโดม ชมสาธิตการตัดขนแกะ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี