Tag

ยอดเขาบ็อบพีค

NZ01 NEW ZEALAND NORTH & SOUTH MILFORD SOUND
9 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From121,000 บาท

วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2562
วันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองโอ๊คแลนด์ ฟาร์มแกะอะโกรโดม เรนโบว์สปริง ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี รับประทานอาหารพื้นเมือง ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช

NZ03 BEAUTIFUL NEW ZEALAND (เกาะใต้)
6 วัน 4 คืน BY QF

From83,900 บาท

วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562
วันที่ 08 – 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 19 – 24 กันยายน 2562

เมืองควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ขึ้นเรือกลไฟโบราณชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู ชมการสาธิตการตัดขนแกะ

NZ05 ROMANTIC SOUTH ISLAND (เกาะใต้)
7 วัน 5 คืน BY SQ

From97,900 บาท

วันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 07 – 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 12 – 18 กันยายน 2562

ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ โบสถ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค

NZ04 AMAZING NEW ZELAND TOUR (เกาะใต้)
7 วัน 5 คืน BY SQ

From96,900 บาท

วันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 07 – 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 12 – 18 กันยายน 2562

เมืองแอชเบอร์ตัน ชมความสวยงามที่ทะเลสาบเทคาโป ชมวิวทะเลสาบปูคากิ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ชมเมืองควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค

NZ02 GRAND TOUR NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
9 วัน 7 คืน BY TG

From118,900 บาท

วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2562
วันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2562
วันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562
วันที่ 14 – 22 กันยายน 2562

เมืองอ็อคแลนด์ หอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านชาวฮอบบิท เมืองโรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์