Tag

ยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์

SIN06 ทัวร์สิงคโปร์ ครบสูตร
4 วัน 3 คืน BY SQ

From27,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ท่าเรือคลาร์กคีย์ ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ทชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำสิงคโปร์ อิสระที่มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสีเสียง Wonderful Light Show

SIN01 ทัวร์สิงคโปร์ HILIGHT SINGAPORE
3 วัน 2 คืน BY SQ

From16,900 บาท

วันที่ 07 – 09 / 14 – 16 / 21 – 23 มิ.ย. 2562
วันที่ 22 – 24 / 28 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

GARDEN BY THE BAY ท่าเรือคลาร์กคีย์ นำท่านล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์ มารีน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์แสงสีเสียงและน้ำ Wonderful Light Show

SIN05 ทัวร์สิงคโปร์ WOW SINGAPORE เที่ยวครบ เที่ยวคุ้ม
3 วัน 2 คืน BY 3K

From15,900 บาท

วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2562
วันที่ 15 – 17 / 20 – 22 กรกฎาคม 2562
วันที่ 27 – 29 / 28 – 30 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2562

GARDEN BY THE BAY ชมแสงสีเสียงย่านคลาร์กคีย์ ล่องเรือบั๊มพ์โบ๊ท มารีน่าเบย์แซนด์ ชมการแสดงน้ำพุ Wonderful Light Show จุใจกับเครื่องเล่นในสวนสนุกยูนิเวอร์แซล