Tag

ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง

CHI31 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู ระดับ 5 ดาว CENTURY PARAGON (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

เเมืองฉงชิ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ช้อปปิ้งย่านหงหยาต้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เจดีย์สือเป่าไจ้ เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง เสินหนงซวี
From30,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017