fbpx

Tag

วัดกังหัน

ทัวร์ฮ่องกง HKG07 มหัศจรรย์…ฮ่องกง ไหว้พระ 7 วัดดัง
3 วัน 2 คืน BY WE

From12,900 บาท

วันที่ 12 – 14 / 25 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 08 – 10 / 15 – 17 / 22 – 24 พ.ย. 2562
วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2562

วัดหยวนหยวน วัดหล่งโหมว เดินเล่น ณ แหล่งช้อปปิ้งย่านมงก๊ก วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดทินเฮา

ทัวร์ฮ่องกง HKG03 เที่ยวลั้นล้า ฮ่องกง เซินเจิ้น
3 วัน 2 คืน BY HX

From9,999 บาท

วันที่ 19 – 21 / 26 – 28 ตุลาคม 2562

เมืองเซินเจิ้น เมืองดอกไม้หนันซาน ช้อปปิ้งมาบุญครองเซินเจิ้น ถ่ายรูปภายนอก Window of the world วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น

ทัวร์ฮ่องกง HKG04 ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง
3 วัน 2 คืน BY CX

From12,900 บาท

วันที่ 11 – 13 / 19 – 21 ตุลาคม 2562
วันที่ 25 – 27 / 26 – 28 ตุลาคม 2562

กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต เดินทางสู่เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
Symphony of Lights HongKong

ทัวร์ฮ่องกง HKG02 HONGKONG SUMMER FRESH
3 วัน 2 คืน BY EK

From12,888 บาท

วันที่ 11 – 13 / 12 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 20 / 19 – 21 ตุลาคม 2562
วันที่ 25 – 27 / 26 – 28 ตุลาคม 2562

ชมเกาะฮ่องกง Avenue of Star Symphony of light สักการะขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม พระใหญ่ลันเตา

ทัวร์ฮ่องกง HKG05 มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND
3 วัน 2 คืน BY CX

From20,900 บาท

วันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2562

ช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย์ ถนนนาธาน อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

ทัวร์ฮ่องกง HKG06 มหัศจรรย์…ฮ่องกง มาเก๊า
3 วัน 2 คืน BY CX

From19,900 บาท

วันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2562

อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊กเลดี้มาร์เก็ต มาเก๊า ผ่านชมรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซนต์ปอล เชนาโด้สแควร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม เวเนเชี่ยนรีสอร์ท
Repaulse bay beach

ทัวร์มาเก๊า MFM03 มนต์เสน่ห์ มาเก๊า ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน BY FD

From21,520 บาท

วันที่ 11 – 14 / 20 – 23 ตุลาคม 2562

ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล พิพิธภัณฑ์ศิลปะมาเก๊า อิสระเต็มวันในมาเก๊า เดินทางสู่ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ชมโชว์ซิมโฟนีออฟไลท์