fbpx

Tag

วัดพุลกุกซา

ทัวร์เกาหลี KOR11 ปูซาน SUPER SAVE
5 วัน 3 คืน BY KE

From25,900 บาท

วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2562

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน จุดชมวิวริมทะเลออรยุคโดสกายวอล์ค วัดพุลกุกซา หอดูดาวซมซงแด เมืองแดกู วัดดองฮวาซา หมู่บ้านโบราณ