fbpx

Tag

วัดเส้าหลิน
Xian

ทัวร์จีน CHI33 ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน
5 วัน 4 คืน BY FD

From25,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04 – 08 / 21 – 25 มีนาคม 2563

เมืองซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู
Xian

ทัวร์จีน CHI34 ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรรย์ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

From24,900 บาท

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562 (ว่าง 1 ที่)
วันที่ 08 – 12 มกราคม 2563
วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 11 – 15 / 18 – 22 มีนาคม 2563

เจดีย์ห่านป่าใหญ่แห่งวัดฉือเอิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู ผ่านชมประตูเมืองลี่จิง เดินชมถนนโบราณหมิงชิง