Tag

ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า

CHI18 ทัวร์จีน หนีห่าว แพนด้า เฉิงตู การ์เซียสวรรค์
6 วัน 5 คืน BY TG

From24,900 บาท

วันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2562
วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562

เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะน้ำแข็ง 3 ลูก อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานซงผิงโกว

CHI19 ทัวร์จีน เฉิงตู นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง
4 วัน 3 คืน BY MU

From19,900 บาท

วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 / 27 – 30 มิ.ย. 2562

เมืองเฉิงตู เมืองโบราณหวงหลงซี เมืองเล่อซาน ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา องค์ผู่เสียนทรงช้าง