Tag

สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์

KOR01 ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล (เลสโก ฮิตติดเทรนด์)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From9,999 บาท

วันที่ 19 – 23 / 20 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 21 – 25 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

โรงถ่ายละครยงอิน MBC DRAMIA ป้อมปราการฮวาซอง สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ ขึ้นชมวิวบนตึกระฟ้าโซลสกายทาวเวอร์ ลิ้มรสไก่ตุ๋นโสมเมนูเพื่อสุขภาพ

KOR03 ทัวร์เกาหลี พาจู โซล (เลสโก ฮิตมาแรง)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From12,999 บาท

วันที่ 03 – 07 / 05 – 09 / 10 – 14 ก.ค. 2562
วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 ก.ค. 2562
วันที่ 19 – 23 / 25 – 29 / 26 – 30 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

สะพานแขวนคัมอักซาน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส วัดโชเกซา ล่องเรือชมทัศนียภาพของแม่น้ำฮัน สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ อิสระช้อปปิ้งย่านฮงแด