fbpx

Tag

สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์

ทัวร์เกาหลี KOR11 โซล อินชอน (เลสโก เชอร์รี่บลอสซั่ม)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From15,999 บาท

วันที่ 02 – 06 / 03 – 07 / 04 – 08 เม.ย. 2563
วันที่ 05 – 09 / 08 – 12 / 09 – 13 เม.ย. 2563
วันที่ 10 – 14 / 11 – 15 / 12 – 16 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน 2563

เมืองอินชอน สวนยางแจซิตี้เซ็น ฟอร์เรส โซลทาวเวอร์ สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ ชมเทศกาลดอกซากุระบานริมทะเลสาบซอกซน พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

ทัวร์เกาหลี KOR10 SPRING CHERRY BLOSSOM
5 วัน 3 คืน BY OZ

From17,900 บาท

วันที่ 01 – 05 / 02 – 06 เมษายน 2563
วันที่ 03 – 07 / 08 – 12 เมษายน 2563
วันที่ 09 – 13 / 10 – 14 / 11 – 15 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองอินชอน หมู่บ้านเทพนิยาย อินชอนไชน่าทาวน์ สวนสนุกวอลมิ ทะเลสาบซอกซน เทศกาลชมดอกซากุระ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ โซลทาวเวอร์