fbpx

Tag

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

KOR07 ทัวร์เกาหลี HOT HIT PROMOTION
5 วัน 3 คืน BY XJ

From13,999 บาท

วันที่ 02 – 06 / 09 – 13 ตุลาคม 2562
วันที่ 10 – 14 / 16 – 20 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 พ.ย. 2562

เกาะนามิ Anyang Art Park ป้อมฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งถนนฮงอิก ช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ห้างดิวตี้ฟรี พระราชวังชางด็อกกุง

KOR05 ทัวร์เกาหลี ซอรัค โซล (เลสโก ฮิตซอรัค)
6 วัน 3 คืน BY XJ

From15,999 บาท

วันที่ 01 – 06 / 02 – 07 / 03 – 08 ต.ค. 2562
วันที่ 04 – 09 / 05 – 10 / 06 – 11 ต.ค. 2562
วันที่ 07 – 12 / 08 – 13 / 09 – 14 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม 2562

เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ทานอาหารขึ้นชื่อเมืองชุนชอนไก่ผัดซอสเกาหลี วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมสวนดอกไม้สี่ฤดู

KOR04 ทัวร์เกาหลี อาซาน โซล (เลสโก ฮิตงามออร่า)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From14,999 บาท

วันที่ 01 – 05 / 02 – 06 / 03 – 07 ต.ค. 2562
วันที่ 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 ต.ค. 2562
วันที่ 07 – 11 / 08 – 12 / 09 – 13 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม 2562

เมืองอาซาน ชมถนนอุโมงค์แปะก๊วย หมู่บ้านพื้นเมืองโออัม-ริ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมสวนดอกไม้สี่ฤดูภายในสวนสนุก ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามเทศกาล

KOR06 ทัวร์เกาหลี HOT SUPER SALE
6 วัน 3 คืน BY XJ

From11,888 บาท

วันที่ 28 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 02 – 07 / 09 – 14 / 10 – 15 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม 2562

โรงถ่ายทำละครยงอิน วัดวาวูจองซา อันยางอาร์ตพาร์ค ป้อมฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ พระราชวังเคียงบ็อคคุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก