fbpx

Tag

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ทัวร์เกาหลี KOR02 อาซาน โซล (เลสโก ฮิตงามออร่า)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From14,999 บาท

วันที่ 17 – 21 / 18 – 22 / 20 – 24 ต.ค. 2562
วันที่ 21 – 25 / 23 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 24 – 28 / 25 – 29 ตุลาคม 2562

เมืองอาซาน ชมถนนอุโมงค์แปะก๊วย หมู่บ้านพื้นเมืองโออัม-ริ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมสวนดอกไม้สี่ฤดูภายในสวนสนุก ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามเทศกาล

ทัวร์เกาหลี KOR05 HOT HIT PROMOTION
5 วัน 3 คืน BY XJ

From12,999 บาท

วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2562

เกาะนามิ Anyang Art Park ป้อมฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งถนนฮงอิก ช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ห้างดิวตี้ฟรี พระราชวังชางด็อกกุง
South Korea

ทัวร์เกาหลี KOR06 AUTUMN IN YOUR HEART
6 วัน 3 คืน BY TG

From22,900 บาท

วันที่ 30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 06 / 15 – 20 / 22 – 27 พ.ย. 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562

หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ ถนนอุโมงค์แปะก๊วย สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล ย่านถนนฮงแด สวนยออีโด โซลทาวเวอร์

ทัวร์เกาหลี KOR07 ENJOY SKI RESORT
6 วัน 3 คืน BY TG

From23,900 บาท

วันที่ 04 – 09 / 13 – 18 ธันวาคม 2562
วันที่ 18 – 23 / 20 – 25 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เกาะนามิ สนุกสนานกับกิจกรรมปั่นจักรยานบนรางรถไฟ สัมผัสประสบการณ์หนาวบนลานสกีขนาดใหญ่ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ทัวร์เกาหลี KOR04 เกาหลี ซารางเฮโย SEOUL โซรัคซาน
5 วัน 3 คืน BY KE

From21,900 บาท

วันที่ 08 – 12 พฤศจิกายน 2562

อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน นมัสการพระพุทธรูปวัดชินฮันซา วัดนักซานซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังชางด็อกกุง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันนก

ทัวร์เกาหลี KOR08 WINTER ปีใหม่ สดใสฟรุ้งฟริ้ง
5 วัน 3 คืน BY XJ

From28,900 บาท

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เกาะนามิ ลานสกีขนาดใหญ่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ร้านกาแฟซองซูดอง อิสระช้อปปิ้งถนนฮงแด พระราชวังชางด็อกกุง
south korea

ทัวร์เกาหลี KOR09 SKI WINTER COOL
6 วัน 3 คืน BY TG

From20,900 บาท

วันที่ 12 – 17 / 19 – 24 ธันวาคม 2562

เกาะนามิ สนุกสนานกับการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ ลานสกีขนาดใหญ่ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งย่านถนนฮงแด

ทัวร์เกาหลี KOR10 ฮวาชอน โซล (เลสโก โอ้โห ไอซ์ฟิชชิ่ง)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From16,999 บาท

วันที่ 06 – 10 / 07 – 11 / 08 – 12 ม.ค. 2563
วันที่ 09 – 13 / 10 – 14 / 11 – 15 ม.ค. 2563
วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 ม.ค. 2563
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง THE GARDEN OF THE MORNING CALM ไร่สตรอเบอร์รี่ ลานสกีขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นสกี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ทัวร์เกาหลี KOR11 ชุนชอน โซล (เลสโก สกีพามันส์)
5 วัน 3 คืน BY TG

From23,999 บาท

วันที่ 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 ธ.ค. 2562
วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 / 19 – 23 ธ.ค. 2562
วันที่ 20 – 24 / 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอนโด ลิ้มรสเมนูทัคคาลบิอาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน เกาะนามิ สกีรีสอร์ท พักสกีรีสอร์ท 1 คืน

ทัวร์เกาหลี KOR03 ซอรัค โซล (เลสโก ฮิตซอรัค)
6 วัน 3 คืน BY XJ

From15,999 บาท

วันที่ 19 – 24 / 20 – 25 / 21 – 26 ต.ค. 2562
วันที่ 23 – 28 / 24 – 29 / 25 – 30 ต.ค. 2562

เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ทานอาหารขึ้นชื่อเมืองชุนชอนไก่ผัดซอสเกาหลี วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมสวนดอกไม้สี่ฤดู