fbpx

Tag

สะพานไม้อูเบ็ง

ทัวร์พม่า PM03 พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 01 – 04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองพุกาม ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จุดชมวิวทะเลเจดีย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา แวะชมการทำเครื่องเขิน วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล

ทัวร์พม่า PM07 พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,999 บาท

วันที่ 12 – 15 / 19 – 22 / 26 – 29 ก.ย. 2562
วันที่ 03 – 06 / 11 – 14 / 24 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 01 – 04 / 07 – 10 / 14 – 17 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองมัณฑะเลย์ แวะชมพระเวรสนาเจดีย์ วัดกุโสดอ ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ มัณฑะเลย์ฮิลล์ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์