fbpx

Tag

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

ทัวร์เกาหลี KOR12 แทกู เคียงจู ปูซาน (เลทส์โก เชอร์รี่ สวีท)
5 วัน 3 คืน BY TW

From17,999 บาท

วันที่ 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2563
วันที่ 31 มีนาคม – 04 เมษายน 2563
วันที่ 03 – 07 เมษายน 2563

เมืองแทกู วัดดองฮวาซา อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน ผ่านชมถนนซากุระตลอดสองข้างทาง หมู่บ้านมาบิจอง ถนนดงซองโน