fbpx

Tag

หมู่บ้านฮอบบิท
Hobbiton Movie set

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ03 BEAUTIFUL OF KIWI LAND (เกาะเหนือ)
6 DAYS 3 NTS BY SQ

From69,888 บาท

วันที่ 22 – 27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 07 / 06 – 11 / 20 – 25 ธ.ค. 2562

เมืองเวลลิงตัน พิพิธภัณฑ์เทปาป้า เขาวิคทอเรีย ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า เมืองโรโตรัว เรนโบว์สปริง ฟาร์มแกะอโกรโดม ชมสาธิตการตัดขนแกะ

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ06_BW GRAND TOUR NEW ZEALAND NEW YEAR (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
10 วัน 8 คืน BY TG

From139,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563

เมืองอ็อคแลนด์ ชมสะพานฮาเบอร์ หอคอยสกายทาวเวอร์ ชมหมู่บ้านฮอบบิท เมืองโรโตรัว ฟาร์มแกะอะโกรโดม ชมสาธิตการตัดขนแกะ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ05 PERFECT TOUR NEW YEAR (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
8 วัน 6 คืน BY TG

From122,900 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองแอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และชมโบสถ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ฟาร์มแซลม่อน
New Zealand Jet boat

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ02_BW GRAND TOUR NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
9 วัน 7 คืน BY TG

From126,900 บาท

วันที่ 01 – 09 ธันวาคม 2562

เมืองอ็อคแลนด์ หอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านชาวฮอบบิท เมืองโรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์