fbpx

Tag

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE06 มหัศจรรย์…TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน (อาลีซาน-เย๋หลิ่ว)
4 วัน 3 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 26 – 29 มีนาคม 2563
วันที่ 01 – 04 / 10 – 13 เมษายน 2563
วันที่ 09 – 12 พฤษภาคม 2563
วันที่ 06 – 09 มิถุนายน 2563

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองเจียอี้ เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ตลาดกลางคืนอี๋จง เมืองหนานโถว สักการะเทพเจ้ากวนอู
Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน TPE09 มหัศจรรย์…TAIPEI
5 วัน 3 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2563
วันที่ 30 มีนาคม – 03 เมษายน 2563
วันที่ 03 – 07 / 04 – 08 / 05 – 09 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

สนามบินเถาหยวน เมืองผูหลี่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูปลาประธานาธิบดี วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่

ทัวร์ไต้หวัน TPE10 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ
5 วัน 4 คืน BY CI

From21,999 บาท

วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2563
วันที่ 10 – 14 / 12 – 16 เมษายน 2563

หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน TPE04 TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน
5 วัน 3 คืน BY BR

From20,999 บาท

วันที่ 01 – 05 / 09 – 13 / 23 – 27 เม.ย. 2563
วันที่ 28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563
วันที่ 20 – 24 / 27 – 31 พฤษภาคม 2563
วันที่ 10 – 14 / 17 – 21 / 24 – 28 มิ.ย. 2563

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่

ทัวร์ไต้หวัน TPE12 มหัศจรรย์…ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย
5 วัน 3 คืน BY BR

From18,900 บาท

วันที่ 15 – 19 / 17 – 21 เมษายน 2563
วันที่ 29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563
วันที่ 12 – 16 / 26 – 30 พฤษภาคม 2563

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ เขตอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ

ทัวร์ไต้หวัน TPE11 โอ้โห!! โปรโมชั่น ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 วัน 3 คืน BY TG

From17,999 บาท

วันที่ 05 – 08 / 19 – 22 มีนาคม 2563
วันที่ 11 – 14 / 12 – 15 เมษายน 2563

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
TAIPEI 101

ทัวร์ไต้หวัน TPE13 ไต้หวัน…วันหยุดสุดขีด
5 วัน 4 คืน BY TG

From28,999 บาท

วันที่ 13 – 17 เมษายน 2563

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เมืองไถจง เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน TPE01 เซลฟี่…ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 วัน 2 คืน BY XW

From11,888 บาท

วันที่ 05 – 08 / 21 – 24 มีนาคม 2563

สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว ล่องเรือชมทิวทัศน์ของทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านพายสับปะรด เมืองไถจง
TAIPEI 101

ทัวร์ไต้หวัน TPE02 PROMOTION TAIPEI ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 วัน 3 คืน BY CI

From14,888 บาท

วันที่ 05 – 08 / 19 – 22 มีนาคม 2563
วันที่ 16 – 19 / 19 – 22 / 23 – 26 เม.ย. 2563
วันที่ 30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2563

หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ลิ้มรสเมนูปลาประธานาธิบดี
Alishan

ทัวร์ไต้หวัน TPE14 HELLO TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน
5 วัน 4 คืน BY TG

From20,999 บาท

วันที่ 04 – 08 / 18 – 22 / 25 – 29 มี.ค. 2563

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน เมืองไถจง เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
1 2