Tag

หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก

KOR06 ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล (เลสโก ฮิตติดเทรนด์)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From12,999 บาท

วันที่ 22 – 26 / 23 – 27 / 24 – 28 พ.ค. 2562
วันที่ 29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2562

โรงถ่ายละครยงอิน MBC DRAMIA ป้อมปราการฮวาซอง สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ ขึ้นชมวิวบนตึกระฟ้าโซลสกายทาวเวอร์ ลิ้มรสไก่ตุ๋นโสมเมนูเพื่อสุขภาพ

KOR03 ทัวร์เกาหลี ซารางเฮโย โซรัคซาน
5 วัน 3 คืน BY KE

From23,900 บาท

วันที่ 07 – 11 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 09 กรกฎาคม 2562
วันที่ 02 – 06 สิงหาคม 2562

อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน วัดชินฮันซา วัดนักซานซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังชางด็อกคุง หมู่บ้านบุกชอนฮันนก ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี