fbpx

Tag

หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก

KOR01 ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล (เลสโก ฮิตติดเทรนด์)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From14,999 บาท

วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562

โรงถ่ายละครยงอิน MBC DRAMIA ป้อมปราการฮวาซอง สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ ขึ้นชมวิวบนตึกระฟ้าโซลสกายทาวเวอร์ ลิ้มรสไก่ตุ๋นโสมเมนูเพื่อสุขภาพ

KOR07 ทัวร์เกาหลี HOT HIT PROMOTION
5 วัน 3 คืน BY XJ

From13,999 บาท

วันที่ 02 – 06 / 09 – 13 ตุลาคม 2562
วันที่ 10 – 14 / 16 – 20 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 พ.ย. 2562

เกาะนามิ Anyang Art Park ป้อมฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งถนนฮงอิก ช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ห้างดิวตี้ฟรี พระราชวังชางด็อกกุง