fbpx

Tag

หยุนไถซาน
Xian

ทัวร์จีน CHI33 ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน
5 วัน 4 คืน BY FD

From25,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04 – 08 / 21 – 25 มีนาคม 2563

เมืองซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู