fbpx

Tag

หังโจว

ทัวร์จีน CHI19 เซี่ยงไฮ้ หังโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดกุ้งมังกร
4 วัน 2 คืน BY CZ

From8,999 บาท

วันที่ 17 – 20 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
เดือนมีนาคม 2563

เมืองหังโจว ล่องเรือคลองโบราณต้ายุ่นเหอ หมู่บ้านเหมยเจียอู ขึ้นชมวิวบนเจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ ช้อปปิ้งหังโจวเอ้าท์เล็ท

ทัวร์จีน CHI18 เที่ยวครบสูตร เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ชมโชว์กายกรรม
5 วัน 3 คืน BY CZ

From10,900 บาท

วันที่ 01 – 05 / 06 – 10 / 15 – 19 ม.ค. 2563
วันที่ 12 – 16 / 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
เดือนมีนาคม 2563

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย เมนูพิเศษซี่โครงหมูอู๋ซี ล่องเรือคลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เมืองหังโจว

ทัวร์จีน CHI21 หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From16,900 บาท

วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 มีนาคม 2563
วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มีนาคม 2563
วันที่ 23 – 27 เมษายน 2563

เมืองหังโจว เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดไผ่สีม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป สักการะพระโพธิ์สัตว์กวนอิม เมืองหนิงปอ ล่องเรือทะเลสาบซีหู
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI20 เซี่ยงไฮ้ ล่องทะเลสาบซีหู ตะลุยดิสนีย์แลนด์สุดหรรษา
5 วัน 3 คืน BY CA

From13,900 บาท

วันที่ 17 – 21 มกราคม 2563
วันที่ 07 – 11 / 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 มี.ค. 2563
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563

เมืองโบราณเยี่ยเหอ เมืองหังโจว ช้อปปิ้งหังโจวเอ้าท์เล็ท ล่องทะเลสาบซีหู หมู่บ้านเหมยเจียอู มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน รถไฟอุโมงค์เลเซอร์