fbpx

Tag

หาดจิมบารัน
BALI

ทัวร์บาหลี BLI02 มหัศจรรย์บินลัดฟ้า…เที่ยวบาหลี
4 วัน 3 คืน BY SL

From14,900 บาท

วันที่ 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 23 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 25 – 28 / 28 – 31 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562

ชายหาดจิมบารัน ชมการแสดงระบำบารอง วัดบราตัน นาข้าวขั้นบันได วัดเทมภัคสิริงค์ บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี
Bali

ทัวร์บาหลี BLI04 มหัศจรรย์…บาหลี บุโรพุทโธ
5 วัน 4 คืน BY SL

From21,900 บาท

วันที่ 09 – 13 / 16 – 20 / 20 – 24 ต.ค. 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 พ.ย. 2562

ชายหาดจิมบารัน บินภายในสู่ย็อกยาการ์ต้า ชมเทวลัยปรัมบานัน มหาสถูปบุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุต ช้อปปิ้งที่มาลิโอโบโร กลับสู่บาหลี
Bali

ทัวร์บาหลี BLI01 มหัศจรรย์…บาหลี เกาะนูซา ปนีดา
5 วัน 4 คืน BY SL

From17,900 บาท

วันที่ 29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2562

เกาะบาหลี ชายหาดจิมบารัน เกาะนูซา-เปนิดา หน้าผารูปไดโนเสาร์ จุดชมวิว Broken Beach หาดคริสตัลเบย์ ชมการแสดงระบำบาร็องแดนซ์

ทัวร์บาหลี BLI05 อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ
4 วัน 3 คืน BY TG

From26,999 บาท

วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 21 – 24 / 28 – 31 ธ.ค. 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

บาหลี วัดอูลูวาตู ระบำไฟ Kacak Fire Dance หาดจิมบารัน หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์วัดทานาห์ล็อต ยอร์คจาร์กาต้า
BALI

ทัวร์บาหลี BLI06 มหัศจรรย์…บาหลี
4 วัน 3 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 08 – 11 / 22 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 08 / 07 – 10 / 13 – 16 ธ.ค. 2562
วันที่ 05 – 08 / 07 – 10 / 13 – 16 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563

ย่านคูต้า แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู ทานอาหารทะเลริมชายหาดจิมบารันวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เทมภัคสิริงค์ ตลาดปราบเซียน