fbpx

Tag

หาดจิมบารัน
BALI

ทัวร์บาหลี BLI02 มหัศจรรย์บินลัดฟ้า…เที่ยวบาหลี
4 วัน 3 คืน BY SL

From14,900 บาท

วันที่ 12 – 15 / 27 – 30 / 28 – 31 ธ.ค. 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 02 – 05 / 09 – 12 / 16 – 19 ม.ค. 2563
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563

ชายหาดจิมบารัน ชมการแสดงระบำบารอง วัดบราตัน นาข้าวขั้นบันได วัดเทมภัคสิริงค์ บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี
Bali

ทัวร์บาหลี BLI01 มหัศจรรย์…บาหลี เกาะนูซา ปนีดา
5 วัน 4 คืน BY SL

From18,900 บาท

วันที่ 24 – 28 มกราคม 2563

เกาะบาหลี ชายหาดจิมบารัน เกาะนูซา-เปนิดา หน้าผารูปไดโนเสาร์ จุดชมวิว Broken Beach หาดคริสตัลเบย์ ชมการแสดงระบำบาร็องแดนซ์

ทัวร์บาหลี BLI05 อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ
4 วัน 3 คืน BY TG

From31,999 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

บาหลี วัดอูลูวาตู ระบำไฟ Kacak Fire Dance หาดจิมบารัน หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์วัดทานาห์ล็อต ยอร์คจาร์กาต้า
BALI

ทัวร์บาหลี BLI04 มหัศจรรย์…บาหลี
4 วัน 3 คืน BY TG

From24,900 บาท

วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562

ย่านคูต้า แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู ทานอาหารทะเลริมชายหาดจิมบารันวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เทมภัคสิริงค์ ตลาดปราบเซียน
Bali

ทัวร์บาหลี BLI06 มหัศจรรย์…บาหลี บุโรพุทโธ (บินภายใน 2 ขา)
5 วัน 4 คืน BY SL

From23,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 25 – 29 มกราคม 2563
วันที่ 08 – 12 / 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2563

ชายหาดจิมบารัน บินภายในสู่ย็อกยาการ์ต้า ชมเทวลัยปรัมบานัน มหาสถูปบุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุต ช้อปปิ้งที่ MALOIBORO