fbpx

Tag

หาดไว่ทาน
พระราชวังฤดูร้อน

ทัวร์จีน CHI15 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From20,999 บาท

วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 10 / 07 – 11 / 13 – 17 มี.ค. 2563
วันที่ 14 – 18 / 19 – 23 / 21 – 25 มี.ค. 2563
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
Shanghai Disneyland

ทัวร์จีน CHI16 เซี่ยงไฮ้ สนุกสุดมัน หรรษาดิสนีย์แลนด์
4 วัน 2 คืน BY CZ

From10,900 บาท

วันที่ 09 – 12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 08 – 11 / 20 – 23 / 22 – 25 มี.ค. 63

มหานครเซี่ยงไฮ้ ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก หาดไว่ทาน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เดินเล่นถนนนานกิง STARBUCKS RESERVE ROASTERY

ทัวร์จีน CHI17 เที่ยวครบสูตร เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ชมโชว์กายกรรม
5 วัน 3 คืน BY CZ

From11,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 02 – 06 / 11 – 15 มีนาคม 2563
วันที่ 16 – 20 / 23 – 27 มีนาคม 2563

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย เมนูพิเศษซี่โครงหมูอู๋ซี ล่องเรือคลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เมืองหังโจว