Tag

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

CHI06 ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ
6 วัน 5 คืน BY TG

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เมืองจงเตี้ยน แวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า
From24,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017