Tag

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

CHI07 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
6 วัน 5 คืน BY TG

คุนหมิง เมืองโบราณต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เมืองจงเตี้ยน เมืองโบราณแชงกรีล่า ช่องแคบเสือกระโจน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
From28,900 บาท
View Details

CHI09 ทัวร์จีน คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน IMPRESSION LIJIANG
6 วัน 5 คืน BY MU

เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านชีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ผ่านชมเจดีย์สามองค์และทะเลสาบเอ๋อไห่ เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า) ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิน
From25,900 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017