fbpx

Tag

หุบเขาสายรุ้งจางเย่ตันเสีย
zhangye danxia

ทัวร์จีน CHI36 เส้นทางสายไหม ทูรูฟาน ตุนหวง จางเย่ (ไม่ลงร้านช้อป)
8 วัน 7 คืน BY FM

From43,900 บาท

วันที่ 11 – 18 / 22 – 29 ตุลาคม 2562
วันที่ 12 – 19 พฤศจิกายน 2562

เมืองอุรุมชี พิพิธภัณฑ์ซินเจียง เมืองทูรูฟาน เมืองโบราณเจียวเหอ เขาเปลวเพลิง ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองหลิวหยวน เมืองตุนหวง อิสระเดินเล่นตลาดกลางคืน