fbpx

Tag

อักราฟอร์ด

ทัวร์อินเดีย IN01 มหัศจรรย์…ทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY TG

From22,900 บาท

วันที่ 24 – 28 มกราคม 2563
วันที่ 14 – 18 / 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 09 / 19 – 23 มีนาคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด นั่งรถจี๊ปขึ้นชมพระราชวัง พระราชวังหลวง

ทัวร์อินเดีย IN02 มหัศจรรย์…INDIA ชัยปุระ อัครา
4 วัน 2 คืน BY FD

From17,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 15 – 18 ธันวาคม 2562
วันที่ 20 – 23 / 25 – 28 ธันวาคม 2562

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังสายลม ป้อมปราการใหญ่แอมเบอร์ ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำ พระราชวังหลวง เมืองอัครา เข้าชมทัชมาฮาล

ทัวร์อินเดีย IN05 ALL IN INDIA อินเดีย เดลลี ชัยปุระ ทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY TG

From25,911 บาท

วันที่ 05 – 09 / 06 – 10 / 27 – 31 ธ.ค. 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู ชมภายนอกของฮาวามาฮาล ป้อมแอมเบอร์ วัดพระพิฆเนศ ชมซิตี้พาเลส บ่อน้ำจันเบารี เมืองอัครา

ทัวร์อินเดีย IN07 ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล
4 วัน 2 คืน BY FD

From17,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 / 27 – 30 ธ.ค. 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 10 – 13 / 17 – 20 / 24 – 27 ม.ค. 2563
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู ชมด้านนอกฮาวามาฮาลพระราชวังแห่งสายลม ป้อมแอมเบอร์ ขึ้นชมพระราชวังโดยรถจี๊ป ชมซิตี้พาเลส วัดพระพิฆเนศ

ทัวร์อินเดีย IN09 INDIA HERE WE GO เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับตำนานรักทัชมาฮาล
5 วัน 3 คืน BY XW

From16,990 บาท

วันที่ 09 – 13 / 14 – 18 / 16 – 20 ม.ค. 2563
วันที่ 21 – 25 / 23 – 27 มกราคม 2563
วันที่ 28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563

เมืองชัยปุระ นครสีชมพู นั่งรถขึ้นรถจี๊ปขึ้นสู่พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท ชมสวนจาร์บาค พระราชวังหลวง ชมภายนอกของพระราชวังสายลม