Tag

อาบูดาบี

DXB01 ทัวร์ดูไบ DUBAI FRAME AND LA PERLE SHOW
5 DAYS 3 NIGHTS BY EK

ห้างสรรพสินค้า Mall of the Emirates กรุงอาบูดาบี ชมสุเหร่าหลวงที่งดงามที่สุดของ UAE สวนสนุกเฟอร์รารี่เวิลด์ ถ่ายรูปคู่กับดูไบเฟรม
From32,900 บาท
View Details

DXB02 ทัวร์ดูไบ DUBAI BURJ KHALIFA
4 DAYS 3 NIGHTS BY EK

กรุงอาบูดาบี แวะถ่ายรูปที่เฟอร์รารี่เวิลด์ นำท่านชมสุเหร่าหลวง ขึ้นรถไฟโมโนเรลสู่โครงการเดอะปาล์มโปรเจ็ค แวะถ่ายรูปด้านนอกคู่กับโรงแรมหรู 7 ดาว
From22,900 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017
นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017