fbpx

Tag

อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์

AUS01 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY EASY TOUR (ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่นส์)
5 วัน 3 คืน BY SQ

From37,900 บาท

วันที่ 11 – 15 กันยายน 2562

นครซิดนีย์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวเดอะแก๊ป ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ถ่ายรูปคู่กับสะพานฮาเบอร์พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ