fbpx

Tag

อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวน์

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ03 AMAZING NEW ZEALAND TOUR (เกาะใต้)
7 วัน 5 คืน BY SQ

From98,900 บาท

วันที่ 16 – 22 มกราคม 2563
วันที่ 06 – 12 / 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 12 – 18 / 24 – 30 มีนาคม 2563

เมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์
TranzAlpine NZ

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ01_DS NEW ZEALAND NORTH & SOUTH MILFORD SOUND
9 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From120,000 บาท

วันที่ 18 – 26 มกราคม 2563
วันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 – 22 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2563

เมืองโรโตรัว ฟาร์มแกะอะโกรโดม เรนโบว์สปริง ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี รับประทานอาหารพื้นเมือง ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช