fbpx

Tag

อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน

KOR05 ทัวร์เกาหลี ซอรัค โซล (เลสโก ฮิตซอรัค)
6 วัน 3 คืน BY XJ

From15,999 บาท

วันที่ 01 – 06 / 02 – 07 / 03 – 08 ต.ค. 2562
วันที่ 04 – 09 / 05 – 10 / 06 – 11 ต.ค. 2562
วันที่ 07 – 12 / 08 – 13 / 09 – 14 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม 2562

เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ทานอาหารขึ้นชื่อเมืองชุนชอนไก่ผัดซอสเกาหลี วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมสวนดอกไม้สี่ฤดู