fbpx

Tag

อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน

ทัวร์เกาหลี KOR03 ซอรัค โซล (เลสโก ฮิตซอรัค)
6 วัน 3 คืน BY XJ

From15,999 บาท

วันที่ 19 – 24 / 20 – 25 / 21 – 26 ต.ค. 2562
วันที่ 23 – 28 / 24 – 29 / 25 – 30 ต.ค. 2562

เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ทานอาหารขึ้นชื่อเมืองชุนชอนไก่ผัดซอสเกาหลี วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมสวนดอกไม้สี่ฤดู

ทัวร์เกาหลี KOR04 เกาหลี ซารางเฮโย SEOUL โซรัคซาน
5 วัน 3 คืน BY KE

From21,900 บาท

วันที่ 08 – 12 พฤศจิกายน 2562

อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน นมัสการพระพุทธรูปวัดชินฮันซา วัดนักซานซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังชางด็อกกุง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันนก