fbpx

Tag

อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน

ทัวร์เกาหลี KOR08 BEAUTY CHERRY BLOSSOM
6 วัน 3 คืน BY TG

From21,999 บาท

วันที่ 02 – 07 / 03 – 08 เมษายน 2563
วันที่ 09 – 14 / 10 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 11 – 16 / 12 – 17 เมษายน 2563

ANYANG ART PARK อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากฟาร์ม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสาธารณะยางแจชอน พระราชวังเคียงบก

ทัวร์เกาหลี KOR14 เกาหลี โซล ซอรัค (เลทส์โก โรแมนติกซอรัค)
5 วัน 3 คืน BY TG

From19,999 บาท

วันที่ 01 – 05 / 02 – 06 / 03 – 07 เม.ย. 2563
วันที่ 04 – 08 / 09 – 13 เมษายน 2563
วันที่ 10 – 14 เมษายน 2563

สนุกสนานเต็มวันในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮึงซา สักการะพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ โซลทาวเวอร์

ทัวร์เกาหลี KOR01 LOTTE WORLD & SKI LOVER
5 วัน 3 คืน BY OZ

From17,900 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563

หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ ลานสกีขนาดใหญ่ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากฟาร์ม สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ โซลทาวเวอร์