Tag

อุโมงค์เลเซอร์

CHI28 ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND
5 วัน 3 คืน BY MU

From17,900 บาท

วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
วันที่ 01 – 05 / 09 – 13 มิถุนายน 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562เดือนมิถุนายน 2562

เมืองซูโจว เมืองอู๋ซี ล่องเรือยามราตรีชมเมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์ Shanghai Shimao City Theme Park

CHI12 ทัวร์จีน ท่องแดนมังกร เยือน 2 มหานคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From23,900 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562
วันที่ 21 – 25 / 26 – 30 มิถุนายน 2562

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

CHI14 ทัวร์จีน SHANGHAI VARIETY
4 วัน 3 คืน BY FM

From12,900 บาท

วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 12 – 15 / 21 – 24 มิ.ย. 2562
วันที่ 22 – 25 / 24 – 27 มิถุนายน 2562

เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ชมวิวบนตึก SWFC หาดไว่ทาน รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery

CHI13 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือซีหู สุดหรรษาดิสนีย์แลนด์
4 วัน 3 คืน BY CA

From16,900 บาท

วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ 08 – 11 / 22 – 25 มิถุนายน 2562

เมืองหังโจว ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หมู่บ้านเหมยเจียอู ล่องทะเลสาบซีหู ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เต็มอิ่มกับสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์