fbpx

Tag

อุโมงค์เลเซอร์
ล่องเรือจูเจียเจี่ยว

ทัวร์จีน CHI18 เซี่ยงไฮ้ ไฉไล ท่องเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
4 วัน 3 คืน BY FM

From9,988 บาท

วันที่ 01 – 04 / 05 – 08 / 12 – 15 ก.ย. 2562
วันที่ 16 – 19 / 19 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 14 / 18 – 21 / 25 – 28 ต.ค. 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ย่านซินเทียนตี้ หาดไว่ทาน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว ร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้
พระราชวังฤดูร้อน

ทัวร์จีน CHI14 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,999 บาท

วันที่ 06 – 10 / 20 – 24 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 16 / 17 – 21 / 23 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 07 – 11 / 14 – 18 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
Shanghai

ทัวร์จีน CHI16 SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปปิ้ง
5 วัน 3 คืน BY MU

From14,900 บาท

วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 ก.ย. 2562
วันที่ 11 – 15 / 19 – 23 / 23 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 / 15 – 19 / 22 – 26 พ.ย. 2562
เดือนธันวาคม 2562

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เมืองหังโจว หมู่บ้านเหมยเจียอู ไร่ชาหลงจิ่ง ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI15 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้…OLYMPIC TOWER หังโจว ทะเลสาบซีหู
6 วัน 4 คืน BY MU

From22,999 บาท

วันที่ 03 – 08 / 17 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 15 – 20 / 21 – 26 ตุลาคม 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ขึ้นชมวิวบนหอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI19 บินตรงเซี่ยงไฮ้ SUPER SAVE สุดคุ้มพัก 5 ดาว
4 วัน 2 คืน BY CZ

From8,999 บาท

วันที่ 13 – 16 / 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 14 / 13 – 16 / 18 – 21 ต.ค. 2562

หมู่บ้านน้ำโบราณชีเป่า ถ่ายรูปกับหอไข่มุก หาดไว่ทาน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมกายกรรมเซี่ยงไฮ้ วัดหลงหัว แวะร้าน BINGOBOX