fbpx

Tag

อุโมงค์เลเซอร์
ล่องเรือจูเจียเจี่ยว

ทัวร์จีน CHI18 เซี่ยงไฮ้ ไฉไล ท่องเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
4 วัน 3 คืน BY FM

From8,988 บาท

วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 03 พฤสจิกายน 2562
วันที่ 07 – 10 / 21 – 24 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ย่านซินเทียนตี้ หาดไว่ทาน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว ร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้
พระราชวังฤดูร้อน

ทัวร์จีน CHI14 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,999 บาท

วันที่ 07 – 11 / 09 – 13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
Shanghai

ทัวร์จีน CHI16 SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปปิ้ง
5 วัน 3 คืน BY MU

From13,900 บาท

วันที่ 08 – 12 / 15 – 19 / 22 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 06 – 10 / 19 – 23 / 27 – 31 ธ.ค. 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เมืองหังโจว หมู่บ้านเหมยเจียอู ไร่ชาหลงจิ่ง ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI15 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้…OLYMPIC TOWER หังโจว ทะเลสาบซีหู
6 วัน 4 คืน BY MU

From23,999 บาท

วันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ขึ้นชมวิวบนหอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI19 เซี่ยงไฮ้ ท่องโลกผจญภัย ตะลุยดิสนีย์แลนด์
5 วัน 3 คืน BY XJ

From13,900 บาท

วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ถนนนานกิง ร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ขึ้นชมวิวชั้นที่ 100 บนตึก SWFC ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง
Shanghai Disneyland

ทัวร์จีน CHI20 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์
5 วัน 3 คืน BY TG

From27,900 บาท

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562

เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนซีหูเทียนตี้ แวะชมหมู่บ้านเหมยเจียอู แหล่งผลิตใบชาเขียวขึ้นชื่อของจีน หังโจวเอ้าท์เล็ท