fbpx

Tag

อ่าวซิดนีย์

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS03 SYDNEY EASY TOUR
5 วัน 3 คืน BY QF

From46,900 บาท

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563

นครซิดนีย์ ซิตี้ทัวร์เมืองซิดนีย์ ผ่านชมหาดบอนได เดอะแก๊ป ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ถ่ายรูปคู่กับสะพานฮาเบอร์ ช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS02 HIGHLIGHT SYDNEY
5 วัน 3 คืน BY QF

From55,900 บาท

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563

นครซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมเขาสามอนงค์ สวนสัตว์พื้นเมือง สนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้จากมือของท่าน พอร์ตสตีเฟ่นส์