Tag

อ่าวซิดนีย์

AUS07 ทัวร์ออสเตรเลีย PARADISE AUSTRALIA (ซิดนีย์-บริสเบน-โกลด์โคสท์)
6 วัน 4 คืน BY TG

เมืองซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ อิสระช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ พอร์ตสตีเฟ่นส์ นั่งรถตะลุยเนินทราย
From71,900 บาท
View Details

AUS06 POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ สวนสัตว์พื้นเมือง ผ่านชมหาดบอนได เดอะแก๊ป ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ อิสระช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์
From70,900 บาท
View Details

AUS08 ทัวร์ออสเตรเลีย PARADISE AUSTRALIA (ซิดนีย์-บริสเบน-โกลด์โคสท์)
7 วัน 5 คืน BY TG

เมืองซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ อิสระช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ พอร์ตสตีเฟ่นส์ นั่งรถตะลุยเนินทราย
From75,900 บาท
View Details

AUS09 ทัวร์ออสเตรเลีย ENJOY AUSTRALIA (เกาะทังกาลูม่า-โกลด์โคสท์-ซิดนีย์)
7 วัน 5 คืน BY TG

นครซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อิสระช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ ผ่านชมหาดบอนได ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ บินภายในสู่เมืองบริสเบน
From77,900 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

The Beauty of Greenland
27/12/2017
นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017