Tag

เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด

AUS05 ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE
6 วัน 3 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 12 – 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 17 – 22 / 25 – 30 กรกฎาคม 2562
วันที่ 08 – 13 / 11 – 16 สิงหาคม 2562
วันที่ 11 – 16 กันยายน 2562

เมืองเมลเบิร์น ชมสวนฟิตซรอย อนุสรณ์สถานสงคราม ผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิร์น เกร้ทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย พอร์ตแคมเบลล์

AUS01 POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 11 – 16 มิถุนายน 2562
วันที่ 16 – 21 / 24 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 07 – 12 / 10 – 15 สิงหาคม 2562
วันที่ 10 – 15 กันยายน 2562

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว