Tag

เกาะนามิ

KOR02 ทัวร์เกาหลี Chill Chill
5 วัน 3 คืน BY XJ

From13,900 บาท

วันที่ 05 – 09 / 15 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 10 – 14 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

เกาะนามิ คาเฟ่โกบงซาน สะพานกระจกแก้ว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ พระราชวังชางด็อกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ช้อปปิ้งตลาดมยองดง

KOR01 ทัวร์เกาหลี SPECIAL HOT PROMOTION
5 วัน 3 คืน BY TG

From23,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 / 26 – 30 ก.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562

สวนอิมจินกัก สวนพฤกษศาสตร์แห่งเมืองโพชอน ชมทิวทัศน์บนเกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งย่านฮงแด ชมน้ำพุเต้นระบำสะพานบันโพ