fbpx

Tag

เกาะนามิ

ทัวร์เกาหลี KOR06 HOT HIT PROMOTION
5 วัน 3 คืน BY XJ

From12,999 บาท

วันที่ 02 – 06 / 09 – 13 ตุลาคม 2562
วันที่ 10 – 14 / 16 – 20 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 พ.ย. 2562

เกาะนามิ Anyang Art Park ป้อมฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งถนนฮงอิก ช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ห้างดิวตี้ฟรี พระราชวังชางด็อกกุง
south korea

ทัวร์เกาหลี KOR07 AUTUMN IN SEOUL
5 วัน 3 คืน BY XJ

From14,888 บาท

วันที่ 02 – 06 / 09 – 13 ตุลาคม 2562
วันที่ 10 – 14 / 11 – 15 ตุลาคม 2562
วันที่ 12 – 16 / 19 – 23 ตุลาคม 2562

เกาะนามิ ชมโลเคชั่นถ่ายทำซีรี่ย์เรื่อง Winter love song ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังถ็อกซูกุง ถนนเลียบกำแพงหิน