fbpx

Tag

เกาะฟิลลิป

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS01 POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 15 – 20 มกราคม 2563
วันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 25 – 30 มีนาคม 2563

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมเขาสามอนงค์ ผ่านชมหาดบอนได ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS02 HIGHLIGHT MELBOURNE
5 วัน 3 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 15 – 19 มกราคม 2563
วันที่ 06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2563

เมืองเมลเบิร์น อนุสรณ์สถานสงคราม ผ่านชมวิหารเซนต์แพททริค เส้นทางเกร้ทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย อพอลโลเบย์
Australia Puffing Billy

ทัวร์ออสเตรเลีย AUS04 PENGUIN PARADE & LONG NOSED MONKEY (เมลเบิร์น-บรูไน)
6 วัน 4 คืน BY BI

From34,900 บาท

วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 07 – 12 มีนาคม 2563
วันที่ 02 – 07 / 09 – 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ 06 – 11 / 20 – 25 มิถุนายน 2563

เมืองเมลเบิร์น เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด พอร์ตแคมเบลล์ สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมความน่ารักของสัตว์ประจำชาติในสวนสัตว์พื้นเมือง