Tag

เกาะโบโฮล

PH01 ทัวร์ฟิลิปปินส์ ENJOY FREE DAY เซบู-โบโฮล
5 วัน 2 คืน BY PR

เมืองเซบู เกาะโบโฮล ชมลิงทราเซีย หมู่บ้านโบลอค ชมเนินช็อคโกแลต อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมว่ายน้ำชมฉลามวาฬ เมืองเซบู
From15,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

The Beauty of Greenland
27/12/2017
นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017