fbpx

Tag

เกาะโบโฮล

ทัวร์ฟิลิปปินส์ PH02 ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมปลาฉลามวาฬ
5 วัน 2 คืน BY PR

From24,900 บาท

วันที่ 04 – 08 เมษายน 2563
วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 02 – 06 / 16 – 20 พฤษภาคม 2563
วันที่ 04 – 08 กรกฎาคม 2563

เกาะโบโฮล ชมลิงทราเซีย หมู่บ้านโบลอค เนินช็อคโกแลต ชมอนุสรณ์สถานรำลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและตะวันออก เมืองออสล็อบ