fbpx

Tag

เขาอวตาร

ทัวร์จีน CHI01 จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE
4 วัน 3 คืน BY CZ

From13,888 บาท

วันที่ 26 – 29 / 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 21 / 20 – 23 / 23 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2562

เมืองจางเจียเจี้ย เข้าชมพิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน