Tag

เจดีย์ห่านป่าใหญ่

CHI18 ทัวร์จีน เจาะลึก 2 นคร ซีอาน-ลั่วหยาง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY FD

เมืองซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เมืองลั่วหยาง เมืองเติงเฟิง วัดเส้าหลิน ชมป่าเจดีย์ ชมดชว์การแสดงกังฟู วัดม้าขาว ชมประตูเมืองลีจิง
From26,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017