fbpx

Tag

เจ้าแม่กวนอิม

HKG06 ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND
3 วัน 2 คืน BY CX

From16,900 บาท

วันที่ 10 – 12 / 16 – 18 / 24 – 26 ส.ค. 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 13 – 15 / 20 – 22 ก.ย. 2562
วันที่ 12 – 14 / 25 – 27 ตุลาคม 2562

ช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลสเบย์ ถนนนาธาน อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

HKG07 ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์…ฮ่องกง มาเก๊า
3 วัน 2 คืน BY CX

From15,900 บาท

วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 20 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 14 / 25 – 27 ตุลาคม 2562

อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊กเลดี้มาร์เก็ต มาเก๊า ผ่านชมรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซนต์ปอล เชนาโด้สแควร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม เวเนเชี่ยนรีสอร์ท