Tag

เจ้าแม่กวนอิม

HKG06 ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND
3 วัน 2 คืน BY CX

From16,900 บาท

วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 / 14 – 16 มิ.ย. 2562
วันที่ 29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 07 / 12 – 14 / 19 – 21 ก.ค. 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

นมัสการเทพเจ้าแชกง ณ วัดกังหัน นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย สนุกสนานไปกับอาณาจักรแห่งจินตนาการ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

HKG07 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน
3 วัน 2 คืน BY CX

From17,900 บาท

วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2562

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้าชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม ชมโบสถ์เซนต์ปอล