fbpx

Tag

เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
Shanghai Disneyland

ทัวร์จีน CHI17 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย
4 วัน 3 คืน BY CA

From13,900 บาท

วันที่ 09 – 12 / 16 – 19 / 23 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 07 – 10 / 21 – 24 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านเหมยเจียอู ไร่ชาหลงจิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน รถไฟอุโมงค์เลเซอร์