fbpx

Tag

เดอะเวเนเชี่ยนรีสอร์ท
venetian

ทัวร์มาเก๊า MFM01 มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชิวชิว
3 วัน 2 คืน BY FD

From5,999 บาท

วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562
วันที่ 10 – 12 มกราคม 2563
วันที่ 08 – 10 / 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

สนามบินมาเก๊า สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ชมเวเนเชี่ยนรีสอร์ท ทานเมนูพิเศษเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
macau venetian

ทัวร์มาเก๊า MFM02 มากัน มาเก๊า จูไห่
3 วัน 2 คืน BY NX

From6,890 บาท

วันที่ 13 – 15 / 21 – 23 / 29 – 31 ธ.ค. 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองจูไห่ หอที่ระลึกดร.ซุนยัดเซ็น พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย เขตปกครองพิเศษมาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม เข้าแม่กวนอิมริมทะเล

ทัวร์มาเก๊า MFM03 ตะลอนเที่ยว มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน BY FD

From8,888 บาท

วันที่ 10 – 12 / 17 – 19 มกราคม 2563
วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 13 – 15 / 20 – 22 มีนาคม 2563

เมืองมาเก๊า ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล แวะซื้อของฝากขนมขึ้นชื่อของมาเก๊า บริเวณจัตุรัสเชนาโด้