fbpx

Tag

เดอะเวเนเชี่ยนรีสอร์ท
Repaulse bay beach

ทัวร์มาเก๊า MFM03 มนต์เสน่ห์ มาเก๊า ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน BY FD

From21,520 บาท

วันที่ 11 – 14 / 20 – 23 ตุลาคม 2562

ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล พิพิธภัณฑ์ศิลปะมาเก๊า อิสระเต็มวันในมาเก๊า เดินทางสู่ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ชมโชว์ซิมโฟนีออฟไลท์
venetian

ทัวร์มาเก๊า MFM01 มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชิวชิว
3 วัน 2 คืน BY FD

From6,999 บาท

วันที่ 11 – 13 / 12 – 14 / 18 – 20 ต.ค. 2562
วันที่ 19 – 21 / 26 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 11 / 15 – 17 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

สนามบินมาเก๊า สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ชมเวเนเชี่ยนรีสอร์ท ทานเมนูพิเศษเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
macau venetian

ทัวร์มาเก๊า MFM02 มากัน มาเก๊า จูไห่
3 วัน 2 คืน BY NX

From6,890 บาท

วันที่ 12 – 14 / 24 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 04 / 07 – 09 / 08 – 10 พ.ย. 2562
วันที่ 14 – 16 / 21 – 23 / 23 – 25 พ.ย. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองจูไห่ หอที่ระลึกดร.ซุนยัดเซ็น พระราชวังหยวนหมิงหยวน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย เขตปกครองพิเศษมาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม เข้าแม่กวนอิมริมทะเล