fbpx

Tag

เที่ยวญี่ปุ่น

JP02 GO OSAKA TOKYO SNOW
6 วัน 4คืน BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 06 – 11 / 13 – 18 มีนาคม 2562

เที่ยวเมืองเกียวโต ชมวัดคินคาคุจิ ขอพรวัดคิโยมิสึ สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน สนุกกับกิจกรรม ลานสกี และ เก็บสตอเบอรี่จากฟาร์มนั่งกระเช้าขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ

JP56 HOKKAIDO NEWYEAR EAT PLAY STAY
7วัน 5 คืน BY TG

From79,900 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562

เที่ยวฮอกไกโด สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว กระดานเลื่อนหิมะ สกีพาท่านทานของกินขึ้นชื่อของฮอกไกโด, ข้าวหน้าปู, ปลาหมึกใส, มันทอด

JP09 SPECIAL DIAMOND ROUTE FUKUSHIMA WINTER
6วัน 3คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 25 – 30 มกราคม 2562
วันที่ 08 – 13 / 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2562

แช่ออนเซ็นน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น 3คืนเต็ม ชมความงามของการประดับไฟของเทศกาลบ้านหิมะ สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บสตรอเบอรี่ และลานสกี ชมการแสดงปลาโลมาแสนรู้ ชมการแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันโต

JP59 OSAKA – TOKYO
5วัน 3 คืน BY XJ

From36,900 บาท

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

เที่ยววัดคิโยมิสึมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปีชมเทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศที่สวนนาบานะโนะซาโตะ และชมทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลชื่อดัง

JP03 SPECIAL LITE CHUBU TAKAYAMA & SHIRAKAWAGO (WINTER SEASON)
6วัน 3คืน BY TG

From47,900 บาท

วันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2562
วันที่ 06 – 12 / 12 – 18 / 20 – 26 มี.ค. 62

เที่ยวชมบ้านตัวอย่างหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ ที่ปัจจุบันยังใช้เป็นที่อยู่อาศัย อิสระกับกิจกรรมฤดูหนาว สนุกสนานกับการเก็บสตรอว์เบอร์รี่สดจากไร่

JP11 WHITE WINTER HAKODATE & SAPPORO SNOW FESTIVAL
6วัน 4คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 31 มกราคม – 05 กุมภาพันธ์ 2562

เที่ยวชมไฮไลท์ฮอกไกโด ฮาโคดาเตะชมหอคอยดาวห้าแฉก โกะเรียวคาคุ อิสระกับกิจกรรมฤดูหนนาว ช็อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ

JP01 KYUSHU SAGA SKI
5วัน 3คืน BY TG

From51,900 บาท

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562

สักการะศาลเจ้าชื่อดัง ดาไซฟุ แห่งเมืองฟุกุโอกะ เดินชิลชมหมู่บ้านยูฟุอิน ชมบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา จิโงคุเมงุริ เยี่ยมชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ติด 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สนุกกับลานสกีและถ่ายรูปสวยๆกับหิมะขาวโพลน

JP29 ROMANTIC HAKODATE NEW YEAR WINTER HOKKAIDO
6วัน 4 คืน BY TG

From77,800 บาท

วันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2561

สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวตามอัธยาศัย รุซึทสึสกีรีสอร์ท

JP04 NIKKO DARUMA TOKYO
5 วัน 3คืน BY JL

From49,900 บาท

วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 08 – 12 / 22 – 26 มีนาคม 2562

เที่ยวเมือง นิคโก้ ชมศาลเจ้าโทโชกุ ลองทำตุ๊กตาดารุมะด้วยตัวเองตามสไตล์ของคุณที่โรงงานผลิตดารุมะ ชมความงามของน้ำตก “น้ำตกเคง่อน” น้ำตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

JP36 TOKYO EXCITING (SKI FUJITEN)
5วัน 3 คืน BY TG

From68,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

เที่ยวฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ล่อเรือทะเลสาบอาชิ ผ่อนคลายแช่ออนเซ็น
1 2