fbpx

Tag

เทือกเขาฮักโกดะ

ทัวร์ญี่ปุ่น JP77 LUXURY NIKKO FUKUSHIMA SENDAI
6วัน 4คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 21 – 26 มกราคม 2563
วันที่ 04 – 09 กุมภาพันธ์ 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น คุณภาพ เซนได เมืองนิกโก้ ศาลเจ้าโทโชคุ ทะเลสาบชูเซนจิ ฟาร์มสตอเบอรี่ เมืองฟุคุชิม่า แช่ออนเซน โทโนเฮทสึริ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ ไอสุวากามัสซึ ปราสาทซึรุกะ กิจกรรมวาดตุ๊กตาอากาเบโกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น JP75 SENDAI FUKUSHIMA PREMIUM เคาท์ดาวน์
7วัน 5 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ เซนได เมืองมัตสึชิม่า วัดโกไดโดะ เมืองฮิราซูมิ ล่องเรือเกบิเค เมืองฮานะมากิ เมืองฮาจิมันไต ทะเลสาบโทวาดะ เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า)ทะเลสาบทาซาวะ หมู่บ้านซามูไร เมืองยามากะตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น JP76 SENDAI PREMIUM WINTER NEW YEAR
6วัน 4คืน BY TG

From61,900 บาท

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563

ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ เซนได เมืองมัตสึชิม่า วัดโกไดโดะ เมืองฮิราซูมิ ล่องเรือเกบิเค เมืองฮานะมากิ เมืองฮาจิมันไต ทะเลสาบโทวาดะ เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า) ทะเลสาบทาซาวะ หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ เมืองยามากะตะ