fbpx

Tag

เมืองควีนส์ทาวน์

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ03 AMAZING NEW ZEALAND TOUR (เกาะใต้)
7 วัน 5 คืน BY SQ

From98,900 บาท

วันที่ 16 – 22 มกราคม 2563
วันที่ 06 – 12 / 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 12 – 18 / 24 – 30 มีนาคม 2563

เมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ02 BEAUTIFUL NEW ZEALAND (เกาะใต้)
6 วัน 4 คืน BY QF

From85,900 บาท

วันที่ 16 – 21 มกราคม 2563
วันที่ 06 – 11 / 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 12 – 17 / 26 – 31 มีนาคม 2563

เมืองควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค สนุกสนานกับการเล่นลูจ ขึ้นเรือกลไฟโบราณชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู
Hobbiton Movie set

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ04_BW GRAND TOUR NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
9 วัน 7 คืน BY TG

From126,900 บาท

วันที่ 11 – 19 มกราคม 2563
วันที่ 08 – 16 / 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 07 – 15 / 21 – 29 มีนาคม 2563

เมืองโอ๊คแลนด์ ขึ้นชมหอคอยสกายทาวเวอร์ เมืองมาตามาตา หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ลอร์ดออฟเดอะริง เมืองโรโตรัว