fbpx

Tag

เมืองต้าจู๋
Dazu

ทัวร์จีน CHI29 เยือนแดนมังกร 1 ในมหานครของจีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From20,999 บาท

วันที่ 08 – 12 / 18 – 22 / 26 – 30 ต.ค. 2562
วันที่ 05 – 09 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 05 / 11 – 15 / 20 – 24 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ โดยสารลิฟต์แก้วลงสู่หุบเหวด้านล่าง พิสูจน์ความกล้าบนระเบียงแก้วอู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง
chongqing

ทัวร์จีน CHI26 ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
5 วัน 4 คืน BY WE

From24,999 บาท

วันที่ 09 – 13 / 11 – 15 / 23 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08 – 12 / 20 – 24 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เขานางฟ้า ระเบียงแก้ว หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ชมโชว์จางอวี้โหมว อู่หลง สะพานกระจกว่านเซิ่น ฉงชิ่ง