Tag

เมืองย่าติง

CHI32 ทัวร์จีน เต้าเฉิง ย่าติง THE LAST SHANGRI-LA บินภายใน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY 3U

เมืองเฉิงตู ซิงตูเฉียว สะพานหลูติง เมืองหลีถัง ชมทุ่งหญ้าโปหว่า เมืองย่าติง อุทยานย่าติง ยอดเขายานม่ายหยง ทุ่งหญ้าลั่วหรง
From36,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017