Tag

เมืองหยางซั่ว

CHI25 ทัวร์จีน AUTUMN IN GUILIN พักหรู 5 ดาว (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY CZ

เมืองกุ้ยหลิน สวนเจ็ดดาว ชมเมืองจำลองสมัยซ่ง ตึกเซียวเหยา ถนนโบราณตงซี เมืองหยางซั่ว เข้าชมหินงอกหินย้อยในถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง
From17,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017