fbpx

Tag

เมืองอิสตันบูล
cappadocia

TUR06 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์…ตุรกี บินภายใน 2 ขา เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป
8 วัน 5 คืน BY TK

From36,900 บาท

วันที่ 29 มีนาคม – 05 เมษายน 2563
วันที่ 07 – 14 เมษายน 2563 (ว่าง 1 ที่)

เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม ทานไอศกรีมตุรกีต้นตำรับ หุบเขานกพิราบ ชมบ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในถ้ำ ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง

TUR01 ทัวร์ตุรกี WONDROUS TURKEY บินภายใน 2 ขา
8 วัน 5 คืน BY TK

From38,900 บาท

วันที่ 18 – 25 / 24 – 31 มีนาคม 2563
วันที่ 02 – 09 / 16 – 23 เมษายน 2563
วันที่ 26 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองอิซเมียร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส ห้องสมุดเซลซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย

TUR02 ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH
10 วัน 7 คืน BY EK

From32,900 บาท

วันที่ 02 – 11 / 14 – 23 / 21 – 30 มี.ค. 2563
วันที่ 25 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2563
วันที่ 30 เมษายน – 09 พฤษภาคม 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า เมืองเกอเรเม อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า นครใต้ดิน

TUR07 ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY (NIGHT FLIGHT)
8 วัน 5 คืน BY TK

From39,900 บาท

วันที่ 04 – 11 / 05 – 12 / 06 – 13 เม.ย. 2563

กรุงอิสตันบูล ช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลบามาเช่ ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ พระราชวังทอปกาปี สวนสาธารณะอีเมอร์กันพาร์ค ฮิปโปโดรม