fbpx

Tag

เมืองอิสตันบูล
cappadocia

TUR06 ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์…ตุรกี บินภายใน 2 ขา เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป
8 วัน 5 คืน BY TK

From36,900 บาท

วันที่ 29 มีนาคม – 05 เมษายน 2563
วันที่ 07 – 14 เมษายน 2563

เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม ทานไอศกรีมตุรกีต้นตำรับ หุบเขานกพิราบ ชมบ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในถ้ำ ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง

TUR01 ทัวร์ตุรกี WONDROUS TURKEY บินภายใน 2 ขา
8 วัน 5 คืน BY TK

From39,900 บาท

วันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 01 – 08 / 18 – 25 / 24 – 31 มี.ค. 2563

เมืองอิซเมียร์ เมืองเพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เข้าชมเมืองโบราณเอเฟซุส ห้องสมุดเซลซุส บ้านพระแม่มารี เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย

TUR02 ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH
10 วัน 7 คืน BY EK

From34,900 บาท

วันที่ 03 – 12 / 12 – 21 / 17 – 26 ก.พ. 2563
วันที่ 02 – 11 / 14 – 23 / 21 – 30 มี.ค. 2563
วันที่ 04 – 13 / 07 – 16 / 11 – 20 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า เมืองเกอเรเม อิสระซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า นครใต้ดิน

TUR07 ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY (NIGHT FLIGHT)
8 วัน 5 คืน BY TK

From39,900 บาท

วันที่ 04 – 11 / 05 – 12 / 06 – 13 เม.ย. 2563

กรุงอิสตันบูล ช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลบามาเช่ ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ พระราชวังทอปกาปี สวนสาธารณะอีเมอร์กันพาร์ค ฮิปโปโดรม