Tag

เมืองเทียนสิน

CHI30 ทัวร์จีน เทียนสิน ฮาร์บิ้น ICE & SNOW
6 วัน 4 คืน BY CA

เมืองเทียนสิน ล่องเรือชมวิวสองฟากฝั่งของแม่น้ำไห่เหอ ชมถนนอิตาลี่ บินภายในสู่เมืองฮาร์บิ้น คฤหาสน์วอลการ์ คฤหาสน์พาฟลอฟ
From34,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017