fbpx

Tag

เมืองเอียร์คุตสก์
BAIKAL LAKE

ทัวร์รัสเซีย RUS15 BAIKAL LAKE
6 วัน 5 คืน BY S7

From69,900 บาท

วันที่ 15 – 20 / 17 – 22 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 21 – 26 / 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

เมืองเอียร์คุตสก์ ชมอนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ เมืองลิสต์วียันก้า พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ สุนัขลากเลื่อน นั่งเรือโฮเวอร์คราฟท์ท่องบนพื้นผิวน้ำแข็งของทะเลสาบ
lake baikal

ทัวร์รัสเซีย RUS14 FANTASTIC LAKE BAIKAL
7 วัน BY S7

From84,000 บาท

วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 12 มีนาคม 2562

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวเพื่อชมทัศนียภาพ 360 องศา แวะชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล ล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก