fbpx

Tag

เมืองไหโข่ว
Hainan

ทัวร์จีน CHI30 เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง
5 วัน 4 คืน BY HU

From18,900 บาท

วันที่ 10 – 14 / 16 – 20 / 25 – 29 ต.ค. 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ชมศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย นั่งเรือชมหาดหยก หมู่บ้านวัฒนธรรมชมกลุ่มน้อยเผ่าหลีแม้ว

ทัวร์จีน CHI31 อิ่มบุญ สุขใจ ไหโข่ว ซานย่า พักอุทยานวัดหนานซาน
5 วัน 4 คืน BY HU

From17,900 บาท

วันที่ 02 – 06 / 04 – 08 / 19 – 23 ต.ค. 2562
วันที่ 06 – 10 / 20 – 24 / 22 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย นั่งเรือชมหาดหยก หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน