Tag

เมืองไหโข่ว
Hainan

CHI26 ทัวร์จีน เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง
5 วัน 4 คืน BY HU

From17,900 บาท

วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 25 – 29 กันยายน 2562
เดือนกันยายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองไหโข่ว โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง เมืองโบ๋อ่าว ชมศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย นั่งเรือชมหาดหยก หมู่บ้านวัฒนธรรมชมกลุ่มน้อยเผ่าหลีแม้ว