Tag

เวียงจันทน์

LAO01 ทัวร์ลาว สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน BY PG

นมัสการพระธาตุหลวง วัดสีสะเกด วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง เมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี นมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
From14,900 บาท
View Details

LAO03 ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน BY FD

เมืองเวียงจันทน์ วัดพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ถนนคนเดิน ถ้ำจัง จุดชมวิวเมืองวังเวียง
From12,900 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017
นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017